Praktycznie i przystępnie o zdolności kredytowej

zdolność kredytowa

Z pojęciem zdolności kredytowej spotkał się każdy, kto kiedykolwiek ubiegał się o kredyt w banku. Badanie naszej możliwości spłaty całej kwoty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych przez bank terminach to standardowy element procedury bankowej. W tym celu bank pozyskuje od osoby ubiegającej się o kredyt niezbędne informacje, na podstawie których zgodnie z wewnętrznymi zasadami danego banku i w oparciu o odpowiednie algorytmy wyliczana jest możliwa do udzielenia klientowi kwota kredytu.

Banki w Polsce są również zobowiązane dostosowywać swoje procedury przyznawania kredytów do tzw. rekomendacji KNF. Do niedawna specjalna rekomendacja dotyczyła wyłącznie kredytów hipotecznych. Zobowiązuje ona banki do przestrzegania specjalnych wymagań przy udzielaniu kredytu w walucie obcej. W obliczu kryzysu finansowego i jego negatywnych skutków na sytuację finansową kredytobiorców, od 2011r. specjalna rekomendacja dotyczy również pozostałych kredytów, czyli np. gotówkowych. Wymaga ona od banków przy badaniu zdolności kredytowej klienta brania pod uwagę zasady udzielania takiej kwoty kredytu, by suma rat wszystkich kredytów klienta w miesiącu nie przekraczała połowy jego miesięcznych dochodów netto. Zaostrzone wymogi przy ocenie zdolności kredytowej mają na celu zmniejszenie ilości niespłaconych kredytów, co jest korzystne nie tylko dla instytucji bankowych, ale również dla samych klientów banku. Ludzie potrzebujący określonej kwoty kredytu, często nie potrafią obiektywnie ocenić swoich możliwości finansowych oraz ryzyka, jakie może pojawić się w przyszłości na przykład w postaci utraty pracy. Dlatego firmy pożyczkowe nie będące bankami są popularne – mają minimalną ilość formalności, badanie zdolności kredytowej ogranicza się do sprawdzenia klienta w jednej z ogólnopolskich baz osób zadłużonych. W firmach takich pieniądze może dostać praktycznie każdy, nawet osoba już zadłużona. Ceną za łatwy dostęp do gotówki są bardzo wysokie odsetki, o których wielu pożyczkobiorców zapomina, a które mogą w przyszłości pogłębić ich kłopoty finansowe. Skrupulatne badanie zdolności kredytowej przez banki ma więc sens i dlatego warto rzetelnie przygotować wszelkie wymagane przez bank informacje, dzięki czemu uniknie się problemu ze spłatą kolejnych rat.

Informacje potrzebne do zbadania zdolności kredytowej dotyczą przede wszystkim naszych dochodów oraz stałych obciążeń finansowych. Dochody powinny być udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem z zakładu pracy. Zwracana jest również uwaga na formę zatrudnienia – najwyżej oceniani są klienci zatrudnieni na podstawie stałej umowy o pracę na czas nieokreślony. Bank może się interesować naszą sytuacją rodzinną, stanem cywilnym oraz ilością osób, które mamy na utrzymaniu. Stałe obciążenia finansowe to raty innych kredytów, pożyczek wynikających z zakupów ratalnych, posiadane limity na rachunku bankowym, karty kredytowe, alimenty, a czasami także wysokość czynszu lub innych comiesięcznych opłat. Obciążenia wynikające z zaciągniętych dotychczas kredytów bankowych są sprawdzane w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej, gdzie bank może zobaczyć czy terminowo regulujemy swoje zobowiązania. Warto dbać o dobrą historię w BIK, dzięki której nasza wiarygodność będzie atutem w negocjacjach z bankiem o atrakcyjne warunki kredytu.

Ile stracę wycofując środki z lokaty?
Restrukturyzacja kredytu

Comments 2

  • Czy jest jakiś bank co nie sprawdza BIK albo sprawdza ale jest wyrozumiały?

    • Nie ma takowego banku. Pieniędzy bez BIK trzeba szukać nie w bankach ale w pozabankowych firmach pożyczkowych, to podstawowa informacja. W banku nie doszuka się kredytu bez BIK czyli dla osób z negatywną historią kredytową a w szczególności z aktualnie niespłacanymi, przeterminowanymi kredytami. jednak w pozabankowym sektorze kredytowym wcale nie ma wiele tego typu ofert czyli pożyczek bez BIK. Co prawda, są na przykład różne internetowe chwilówki ale oferują niskie kwoty (kilkaset złotych jako pierwsza pożyczka, rzadko trochę więcej) i na krótki okres czasu (na miesiąc, dwa). A jak chodzi o kwoty znacznie wyższe i na dłużej, to proponowałbym pożyczkę Provident albo Profi Credit.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.