Odwrócona hipoteka a dożywocie

hipoteczne

Obecnie na rynku polskim pojawia się coraz więcej firm oferujących starszym ludziom gotówkę w zamian za mieszkania, w których mieszkają. Często ludzie biorą tego typu produkt finansowy za odwróconą hipotekę. Jest to jednak błąd, gdyż mamy tu jedynie do czynienia z tzw. rentą dożywotnią, zwaną w skrócie dożywociem. Jakie są podstawowe różnice? Pierwsza z nich to podmiot oferujący dany produkt. W przypadku odwróconej hipoteki, która jest kredytem, jest to bank, a w przyszłości także firma ubezpieczeniowa, pozostająca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku dożywocia zaś może to być dowolny podmiot gospodarczy, a samo działanie tego quasi – kredytu jest regulowane jedynie przez Kodeks Cywilny. Oczywiście firmy oferujące dożywocie nazywają się tak, aby wzbudzić u klientów jak największe zaufanie (np. fundusz hipoteczny), należy jednak pamiętać, że jest to jedynie zabieg marketingowy.

Kolejną bardzo istotną różnicą jest moment przeniesienia własności do nieruchomości. W przypadku odwróconej hipoteki następuje to dopiero po śmierci beneficjenta, a i tak, zanim do tego dojdzie, spadkobiercy mają najpierw możliwość spłaty zobowiązań zaciągniętych przez zmarłego. Również sam beneficjent może spłacić kredyt jeszcze za swojego życia. W przypadku renty dożywocia nic takiego nie ma miejsca, gdyż prawo własności od razu przechodzi na rzecz podmiotu, który takiej renty udzielił, a beneficjent posiada jedynie prawo do mieszkania w tejże nieruchomości. Nie ma zatem mowy o tym, ażeby spłacić zobowiązanie wcześniej i tym samym zatrzymać nieruchomość. Pojawia się także uzasadnione ryzyko tego, co się stanie w przypadku bankructwa takiego podmiotu. Wtedy, zgodnie z prawem, mieszkanie przekazane w zamian za rentę wchodzi do masy upadłościowej i jest licytowane przez komornika, bądź syndyka masy upadłościowej. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo utraty takiej renty, a nawet możliwości mieszkania w swoim dotychczasowym lokum.

Ostatnią różnicą między obydwoma produktami jest obecność w prawie polskim. O ile dożywocie istnieje już w Polsce od dobrych kilku lat, o tyle na odwróconą hipotekę będziemy musieli trochę poczekać, gdyż projekt ustawy w tej sprawie został zatwierdzony przez Rząd dopiero w kwietniu bieżącego roku.

Niezależnie od tego, na który produkt się zdecydujemy, pamiętajmy, o tym, aby dowiedzieć się na jego temat maksymalnie wszystkiego. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wielu, czasem tragicznych rozczarowań.

Na czym polega bezpośrednia likwidacja szkód z ubezpieczenia OC
Ile stracę wycofując środki z lokaty?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.