Jakie są koszty użytkowania rachunku bankowego?

Zakładając konto w banku każdy z nas chce, by oferta była dla niego jak najbardziej opłacalna. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie opłaty, jakie są z daną propozycją związane. Czasem okazuje się bowiem, że na pierwszy rzut oka nie jesteśmy zobligowani do ponoszenia jakichkolwiek opłat, natomiast po dogłębniejszym przestudiowaniu warunków umowy okazuje się, że nie jest tak różowo, jak nam się początkowo wydawało. Dlatego też tak ważne jest dokładne czytanie wszystkich paragrafów umowy, nawet jeśli wymaga to od nas poświęcenia sporej ilości czasu.

Niestety jest to w dalszym ciągu rzadkość. Klienci zwykle pobieżnie przeglądają strony regulaminu po czym składają podpisy we wszystkich miejscach wskazanych przez pracownika banku. Najczęstszą opłatą związaną z posiadaniem konta w banku jest jego prowadzenie, a czasami również otwarcie. Natomiast banki coraz częściej rezygnują z egzekwowania tej opłaty oferując ze swojej strony całkowicie darmowe prowadzenie konta. Jednakże w myśl znanego już powiedzenia „Za darmo umarło” można się spodziewać, że koszty te mogą być ukryte po prostu po innymi nazwami. W związku z tym należy zwrócić uwagę na to, czy w wyniku danej oferty będzie naliczana opłata za posiadanie karty debetowej. Co prawda jest ona również możliwa do uniknięcia, jednakże warto zdawać sobie z takich rzeczy sprawę. Uniknąć jej można przede wszystkim po prostu z niej korzystając. Jeśli dokonamy transakcji płatniczych na określoną w umowie kwotę w przeciągu danego okresu rozliczeniowego (zwykle jest to miesiąc), wówczas opłata zostaje nam umorzona. Wysokość tej kwoty ustala sobie sam bank, jednakże zwykle nie przekracza ona dwustu czy też trzystu złotych, co nie stanowi jakiejś ogromnej przeszkody. Innymi opłatami, jakie mogą się wiązać z posiadaniem konta w banku są przelewy. Co prawda banki coraz częściej oferują darmowe przelewy wewnętrzne i zewnętrzne w obrębie danego kraju, jednakże w dalszym ciągu w większości przypadków płatne są przelewy zagraniczne. Podobnie wygląda to w przypadku przelewów walutowych, które są o wiele bardziej kosztowne od standardowych, krajowych przelewów. Należy również zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju dyspozycje składane za pośrednictwem banku, gdyż te również są zazwyczaj płatne. Do tego rodzaju dyspozycji należą przede wszystkim zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty. Również wszelkiego rodzaju zmiany w tych dyspozycjach obarczone są pewnymi kosztami. Płatne są również najczęściej dokumenty, jakie chcemy uzyskać z banku, czyli na przykład monity, zaświadczenia, potwierdzenia i inne. Płatne są również wyciągi z konta, szczególnie w przypadku gdy obejmują one dłuższe okresy czasu. Ich odpłatność wynika zazwyczaj z faktu, że wymagają one pracy pracownika banku, natomiast samej placówce nie przynoszą żadnych korzyści. Nie od dziś przecież wiadomo, że każde działanie ze strony banku ma na celu przynoszenie mu korzyści. W związku z tym jeśli tak nie jest, kosztami obarczeni zostają klienci.

Jak widać na podstawie powyższych argumentów posiadanie konta w banku niesie ze sobą zazwyczaj różnego rodzaju opłaty. Najczęściej zwolnieni są z nich jedynie studenci, którzy nie ukończyli jeszcze dwudziestego piątego roku życia. Natomiast niestety po upływie tego terminu konto ulega zmianie na klasyczne, przez co naliczane mogą być do niego różnego rodzaju koszty i opłaty, które zmniejszają jego opłacalność.