Tutaj jesteś

Wypowiedzenie natychmiastowe przy umowie zlecenia – czy to możliwe?

9 stycznia 2021 Praca umowa zlecenie wypowiedzenie natychmiastowe


Umowa zlecenia to jeden z rodzajów umowy uregulowanych przez kodeks cywilny. Jest to też jedna z bardziej popularnych form współpracy, w której zleceniodawca powierza wykonanie określonej czynności zleceniobiorcy. Warto poznać najważniejsze kwestie związane z tego rodzaju umową, by świadomie podejmować tego rodzaju współpracę, a także wiedzieć, jak w razie potrzeby ją rozwiązać.

Cechy umowy zlecenia

Umowa zlecenia często stosowana jest w zastępstwie umowy o pracę, dlatego warto mieć świadomość, że jej postanowienia zdecydowanie różnią się od tych, które przewidziane są w kodeksie pracy. Przede wszystkim, w przypadku współpracy w formie zlecenia, nie obowiązują regulacje dotyczące czasu pracy, wymiaru urlopu czy też prawa do przerw w pracy. Strony umowy mogą uwzględnić takie regulacje w umowie, jednak jeśli tego nie zrobią, oznacza to, że przepisy dotyczące tych kwestii nie obowiązują.
Równie ważne jest też to, że umowa zlecenia może być zawarta w formie ustnej, zatem jeśli strony nie określą swoich ustaleń na piśmie, i tak są one wiążące.
Istotną kwestią są też zasady dotyczące zapłaty za wykonywane czynności. Zlecenie może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, jednak jeśli zleceniobiorca ma świadczyć swoje usługi bez wynagrodzenia, musi być to wprost wskazane w umowie. Jeśli umowa nie mówi nic na temat odpłatności, kodeks zakłada, że zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę. Jest to zatem swego rodzaju ochrona interesów przyjmującego zlecenie.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

W przypadku takiej formy współpracy jak umowa zlecenie wypowiedzenie natychmiastowe wynika wprost z postanowień kodeksu cywilnego. Nie oznacza to jednak, że to jedyny możliwy termin na zakończenie współpracy. Strony umowy zlecenia mogą bowiem ustalić określony termin wypowiedzenia, do przestrzegania którego będą następnie zobowiązane.
Warto zauważyć, że w przypadku natychmiastowego wypowiedzenia, to prawo przysługuje zarówno dającemu, jak i przyjmującemu zlecenie. Jeśli inicjatorem rozwiązania umowy jest zleceniodawca, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów, jakie zleceniobiorca poniósł już w związku z wykonywaniem umowy. Co więcej, w przypadku, gdy umowa miała charakter odpłatny, zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanego dotychczas zakresu prac.
Co zaś w przypadku, jeśli to zleceniobiorca wypowiada umowę? W przypadku odpłatnego charakteru umowy, będzie on odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę, jeśli nie zaistniał ważny powód do wypowiedzenia.

oddłużenie dłużnika

Redakcja finansowo.priv.pl

Naszym celem jest dostarczanie czytelnikom aktualnych informacji, praktycznych porad oraz inspirujących historii, które pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, rozwijaniu własnej kariery i biznes.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?