Tutaj jesteś

Poznaj wady i zalety umowy o pracę

10 lutego 2021 Praca wady i zalety umowy o pracę


Umowa o pracę to najpopularniejsza i zazwyczaj najbardziej pożądana przez pracowników forma zatrudnienia. Z pewnością daje ona wiele korzyści, ale nie jest też pozbawiona minusów. Jakie są wady i zalety umowy o pracę?

Umowa o pracę – czym jest?

Firma, która zatrudnia personel, musi z poszczególnymi pracownikami zawrzeć określony rodzaj umowy. Opcji jest kilka. W naszym kraju istnieją dwie najważniejsze formy zatrudnienia. Pierwsza oparta jest na kodeksie cywilnym – może to być np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Druga grupa umów wynika z kodeksu pracy. Zawarte w nim przepisy są dosyć ścisłe i dają, zwłaszcza pracownikowi, sporo przywilejów. W tym wypadku podpisywana jest umowa o pracę, czyli złożenie pisemnego oświadczenia woli osoby zatrudniającej i zatrudnianej. Na jej podstawie pracownik zobowiązuje się przede wszystkim do ciągłego świadczenia określonej pracy w wyznaczonym do tego czasie i miejscu, natomiast pracodawca – do wypłacania wynagrodzenia o ustalonej wysokości. Wśród tej formy nawiązywania stosunku pracy również możemy wymienić kilka rodzajów. Do wyboru jest umowa bezterminowa, na czas określony lub na okres próbny.

Wady i zalety umowy o pracę

Umowa o pracę to dla osób zatrudnionych bardzo korzystne rozwiązanie. Regulowana jest przez kodeks pracy, dzięki czemu gwarantuje wiele przywilejów, dając tym samym poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Przede wszystkim osoba zatrudniona na umowę o pracę ma gwarantowaną wypłatę, której wysokość nie może być niższa od obowiązującego aktualnie minimalnego wynagrodzenia. Poza stałą pensją, pracownik ma również opłacaną obowiązkowo przez pracodawcę składkę na ubezpieczenie zdrowotne (prawo do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej NFZ) i społeczne (chorobowe, emerytalne, rentowe, wypadkowe). W razie problemów zdrowotnych zatrudniony może więc pójść na zwolnienie lekarskie, w czasie którego wypłacane mu będzie wynagrodzenie lub zasiłek.

Taka umowa chroni też przed pozbawieniem pracy kobiety w ciąży oraz osoby w wieku przedemerytalnym. Ponadto zwolnienie żadnego pracownika nie może – poza wyjątkowymi sytuacjami – odbyć się nagle, ponieważ obowiązują okresy wypowiedzenia umowy. Każdy zatrudniony ma również prawo do korzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego, a osoby posiadające dzieci – z dodatkowych przywilejów w postaci np. urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego.

Minusów umowy o pracę jest znacznie mniej. Przede wszystkim pracownik musi stosować się do określonych zasad związanych z miejscem i czasem wykonywanej pracy. Nie może też powierzać ani zlecać swoich obowiązków innym osobom. W przypadku chęci zmiany pracy musi brać pod uwagę okres wypowiedzenia, co oznacza brak możliwości natychmiastowego zatrudnienia się w innej firmie oferującej np. lepsze warunki.

oddłużenie dłużnika

Redakcja finansowo.priv.pl

Naszym celem jest dostarczanie czytelnikom aktualnych informacji, praktycznych porad oraz inspirujących historii, które pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, rozwijaniu własnej kariery i biznes.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?